İzmiri Planlıyorum

2013 İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ REVİZYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) koordinasyonunda gerçekleştirilen 2014-2023 İzmir Bölge Planı hazırlıkları kapsamında oluşturulan İzmir Mevcut Durum Analizi’ne paydaşlardan çok sayıda görüş ve katkı geldi.

Mevcut Durum Analizi, İzmir’in kalkınmasına yönelik politika ve stratejilerin geliştirilmesinde bilimsel bir altlık teşkil etmesi amacı ile oluşturuldu. İzmir’e ilişkin ekonomiden sağlığa, eğitimden altyapıya, kültürden çevreye kadar çok sayıda alanı birarada inceleyen kapsamlı bir fotoğraf sunuyor.

Hazırlandıktan sonra taslak olarak İzmir Bölge Planı Portalı’nda (izmiriplanliyorum.org) görüşlere açılan, ayrıca kamu kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kesimlerine gönderilen rapora 20’nin üzerinde kurum, kuruluş ve üniversiteden, 40’ın üzerinde görüş, öneri ve değerlendirme geldi (isimler alfabetik olarak sıralanmıştır).

 • Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
 • Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)
 • Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı
 • Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
 • Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
 • Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
 • Gediz Üniversitesi Rektörlüğü
 • İzmir Adnan Menderes Havalimanı Başmüdürlüğü
 • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
 • İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 • İzmir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği
 • İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
 • İzmir İŞKUR İl Müdürlüğü
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü
 • İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
 • İzmir Orman Bölge Müdürlüğü
 • İzmir Ticaret Odası (İZTO)
 • İzmir Üniversitesi
 • İzmir Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
 • TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
 • Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 3.Bölge Müdürlüğü
 • Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü

Genel Sekreter Doç. Dr. Ergüder Can: 2013 İzmir Mevcut Durum Analizi çalışmasının İzmir için faydalı olacağını umuyoruz. Analize görüş ve değerlendirmeleri ile katkı sağlayan tüm kesimlere ilgileri, emekleri ve heyecanımızı paylaştıkları için teşekkür ederiz.