İzmiri Planlıyorum

2014-2023 İzmir Bölge Planı

Kalkınma Bakanlığı’nın vermiş olduğu yetki doğrultusunda, İzmir Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katılım ve katkıları ile 2014-2023 İzmir Bölge Planı hazırlandı. Yayınlanan birinci taslak belge için sizlerden, İzmir’deki ve merkezi düzeydeki kurum ve kuruluşlardan aldığımız görüşler doğrultusunda plan belgesi revize edildi. Bölge Planı, tüm kurum ve kuruluşların çalışma programları ve stratejik planlarını etkileyecek, İzmir’in gelecek on yıllık gelişimine yön verecek referans bir belge. Bu nedenle, Plan’a yönelik görüş ve değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz.

2014-2013 İZBP, Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu'nun 30.12.2014 tarihli kararı ile onaylanmıştır.

2014-2023 İzmir Bölge Planı
2014-2023 İzmir Regional Plan
2014-2023 İzmir Bölge Planı Özet Kitapçık

İzmir Bölge Planı'na Görüş Bildirme Formu