İzmiri Planlıyorum
Sisteme Giriş


Giriş
Etkinlik takvimi

İzmir Bölge Planı Nedir

Bölge planları ¨bölgesel kalkınmanın sağlanması¨ için bir bölgeye gereken en önemli çalışma ve ilerlemeyi sağlayacak önemli yapı taşıdır.
İzmir Kalkınma Ajansı’nın stratejik planlama yaklaşımını temel alarak hazırladığı İzmir Bölge Planı, bölgemizin kalkınması amacı ile oluşturulan;

  • Ulusal düzeyde üretilen politika, plan ve stratejiler ile yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi belirleyen,
  • Yerel düzeyde yer alan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmeyi hedefleyen,
  • Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere yola çıkan,
  • Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlayarak yerel potansiyeli harekete geçirmek ve bölgesel program ve projelere temel oluşturmak üzere hazırlanan koordinasyon, yönlendirme ve strateji belgesidir.

İzmir Bölge Planı Neden Önemlidir

Çünkü sürdürülebilir bir gelecek planlaması bugünden başlar
  • Bölgesel kalkınma planları, bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirliğini, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasını ve kaynakların yerinde ve etkin kullanımını hedefler.
  • Bölgesel kalkınma planları, birlikte hareket mantığını harekete geçirir.
  • Bölgesel kalkınma planları, sektörler-kurumlar-bireyler ve yönetimsel birimler arasında ortak bir dil, ortak bir strateji ve beraberinde koordinasyon sağlar.
  • Bölgesel kalkınma planları, ortak bir gelecek için ortak aklı temsil eder.

2014-2023 İzmir Bölge Planı da İzmir halkının, kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin, kısacası kalkınma sürecinde söz sahibi olan tüm paydaşların fikir birliğinin ortak bir ürünü olarak ortaya çıkacak yeni dönem bölge planı olarak sizlerle birlikte tasarlanacaktır.

İzmir için hazırlanmış ilk bölge planı bir önceki döneme ait. Eğer, 2010-2013 İzmir Bölge Planı ile ilgileniyorsan belgeye aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsin.