İzmiri Planlıyorum

Bölgesel Analizler Çalışma Grubu

2014-2023 İzmir Bölge Planı hazırlıkları kapsamında İZKA ile işbirliği yapan kurum ve kuruluşlara, bu analizler çerçevesinde anket, yüzyüze görüşme, odak grup toplantıları ve çalıştaylara katılarak görüş, öneri ve değerlendirmeleri ile katkı veren, İzmir için düşünen herkese teşekkürlerimizi sunarız.
ANALİZ İLGİLİ KURUM PROJE EKİBİ
İzmir Bölgesi Girdi-Çıktı Analizi Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Osman AYDOĞUŞ
Yrd. Doç. Dr. Çağaçan DEĞER
Elif TUNALI ÇALIŞKAN
Gülçin GÜREL

İzmir İli Bölge Planı Hazırlanmasına Yönelik Fonksiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgelerarası İlişkilerin Tespiti Çalışması

Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Prof. Dr. Sezai GÖKSU
Prof. Dr. A. Emel GÖKSU
Doç. Dr. Ebru ÇUBUKÇU
Doç. Dr. K. Mert ÇUBUKÇU
Öğr. Gör. Dr. Levent ÜNVERDİ
İzmir Sivil Toplum Araştırması Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Prof. Dr. Gülgün TOSUN
Yard. Doç. Dr. Hanifi KURT
Dr. Gökçen BAŞARAN İNCE
İzmir İli Potansiyel Yatırım Konuları Araştırması Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Dr. Faruk Cengiz TEKİNDAĞ
Dr. Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ
Ömür GENÇ
Fulya BAYRAKTAR
Faruk SEKMEN
İzmir Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Stratejisi Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Ussal ŞAHBAZ
Damla ÖZDEMİR
Beril BENLİ
Nihan SIRIKLIOĞLU
Selin KIRAL

İzmir Kültür Ekonomisi Envanteri ve Kültür Ekonomisi Stratejisi Projesi

RAPOR EKLERİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Ege Üniversitesi

Dr. Şebnem G. DÜNDAR
Yrd. Doç. Dr. Zehra ERSOY
Ar. Gör. H. İbrahim ALPASLAN
T. Deniz COŞKUN SATIRCI
Gökçe SANUL Prof. Dr. Neşe KUMRAL
Yrd. Doç Dr. Mehmet GÜÇLÜ
Ar. Gör. Dr. Burcu TÜRKCAN
Ar. Gör. Gülçin GÜREL

İzmir Turizm Mevcut Durum Raporu

Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. İge PIRNAR
Doç. Dr. Çağrı BULUT
Yrd. Doç. Dr. Ferika ÖZER SARI
Ar. Gör. Duygu SEÇKİN HALAÇ

İzmir Kümelenme Analizi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018

Tangram Danışmanlık
Zobu Danışmanlık
Zeynep TURA
Mustafa Hakan ZOBU
Fevzi DOĞU
Emre ERDİL
İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Tuğkan TUĞLULAR
Yrd. Doç. Dr. Koray VELİBEYOĞLU
Dr. Selma TEKİR
İzmir Su Ürünleri Sektörü Stratejisi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Adem TEKİNAY
Yrd. Doç. Dr. Hakkı DERELİ
Oya KUDRET
İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi EBİLTEM
TÜİK
EBİLTEM
Dr. Serdal TEMEL
Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN
Tutku ASARKAYA
Aykut GÜLALANLAR
Prof. Dr. R. Cengiz AKDENİZ
Doç Dr. Ünal RIZA YAMAN
TÜİK
Rıdvan YAKA
Basri YALVAÇ
Murat TOPAL
Kısmet AKÇASOY
Barış PEKEL
Fatih YALABUK

İzmir'de Temiz Üretim (Ekoverimlilik) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Stratejisi Çalışması

TTGV
ODTÜ
TTGV
Ferda ULUTAŞ
Emrah ALKAYA
Merve BÖĞÜRCÜ
Ayşe KAYA DÜNDAR
Kemal IŞITAN
ODTÜ
Prof. Dr. Göksel DEMİRER 
İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı Art Grup
Wolff Olins
Blue Group
American World Service
TNS Global Kita Tasarım