İzmiri Planlıyorum

2014-2023 İzmir Bölge Planı Birinci Taslağı Paydaş Görüş Bildirme Formu

Kalkınma Bakanlığı’nın vermiş olduğu yetki doğrultusunda, İzmir Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katılım ve katkıları ile 2014-2023 Taslak Bölge Planı hazırlanmıştır. Bu form, Plan taslağı için paydaşların görüş, öneri ve değerlendirmelerinin alınması için tasarlanmıştır. İlgili tüm kurum ve kuruluşların çalışma programları ve stratejik planlarını etkileyecek, İzmir’in gelecek on yıllık gelişimine yön verecek referans bir belge olan 2014-2023 İzmir Bölge Planı Taslak Belgesi’ne yönelik görüş ve değerlendirmeleriniz bizim için ve İzmir için önemlidir.

İlgi ve katkınıza teşekkür ederiz.
Bölüm Başlığı İlgili
Sayfa No
   
Görüş ve
Değerlendirmeler
Varsa Hedef veya Eylem Önerisi
İlgili olduğunu düşündüğünüz kurum ve kuruluşlar

Yeni Görüş Ekle   Formu Gönder

×