İzmiri Planlıyorum

HALK ÇALIŞTAYLARI, YARIMADA’NIN POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARACAK

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi işbirliği ile yürütülen, Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi bilgilendirme toplantısının 5'incisi Çeşme'de gerçekleştirildi.

Urla, Seferihisar ve Karaburun ilçelerinin ardından Güzelbahçe ve Çeşme'de gerçekleştirilen halk çalıştaylarıyla yarımadanın geleceğine dair stratejik plan çalışmaları oluşturulması hedefleniyor.

Çeşme Altın Yunus Otel'de gerçekleştirilen ve İYTE Yrd. Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu, Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Boyacı ve İZKA Planlama ve Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Sibel Ersin'in moderasyonuyla düzenlenen çalıştaya, yerel oda ve dernek yöneticileri, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan İZKA Planlama Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Sibel Ersin, düzenlenen çalıştayla Çeşme'nin belde ve köylerini de kapsayan çevresel değerleri koruyarak yerel ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik mekansal gelişim senaryolarının belirlenmesi, startejik yol haritası ve eylem planı oluşturulmasını hedeflediklerini, katılımcıların görüşlerinin bu konuda belirleyici olduğunu dile getirdi.

Yarımada’nın İzmir ekonomisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Ersin,  İZKA'nın  amacının bölge ile ilgili yapılmış tüm  çalışmaların derlenmesi, mevcut durum analizinin gerçekleştirilmesi ve elde edilen bilgilerin somut proje önerilerine dönüştürülerek hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.

Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi kapsamında tarım, turizm, çevre ve enerji, yenilik ve girişimcilik, kentleşme ve altyapı konu başlıklarıyla oluşturulan çalışma grupları  Çeşme bölgesi varlıklarını tespit ederek, sosyolojik, ekonomik, coğrafi, tarımsal ve tarihi zenginlikler hakkında ayrıntılı veritabanı oluşturdu.

İYTE Yrd. Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu da Gerçekleştirilen 2014 – 2023 taslak İzmir Bölge Planı'na uygun olarak Çeşme'de elde ettikleri verilerle bölgenin 10 yılına ilişkin ana tema, proje ve olayların sosyal, ekonomik, politik, ekolojik, teknolojik trendlerin tespiti gerçekleştirileceğini vurguladı.

Toplantı sonunda Çalışma grupları kendi konularına ilişkin hazırlanan haritalar üzerinde de Çeşme bölgesinin varlıklarına ilişkin tespit ve değerlendirmede bulundu.

Yarımada kapsamında bulunan Seferihisar, Urla, Karaburun, Güzelbahçe ve Çeşme ilçelerinin bütüncül kalkınması ve yerel değerlerinin birbirini tamamlayıcı şekilde İzmir ekonomisine kazandırılması yönündeki strateji çalışmaları önümüzdeki günlerde yapılacak ufuk tarama çalıştayı ve uzman paneli ile devam edecek.