İzmiri Planlıyorum

İZKA, EBSO ve TTGV İZMİR İÇİN ÇABA HARCIYOR

İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı), EBSO Ege Bölgesi Sanayi Odası) ve TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) işbirliği ile İzmir Mövenpick Otel’de İzmir’de Ekonomik Verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi Çalıştayı yapıldı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mustafa Tanyeri’nin yaptığı çalıştayda iş ve bilim dünyası insanları bir araya geldi.

İZKA Genel Sekreteri Ergüder Can ve EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Görücüoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştayda İZKA PPKB Birim Başkanı Sibel Ersin, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Göksel Demirer, TTGV Çevre Projeleri Grubu Koordinatörü Ferda Ulutaş, konuşmacı olarak bulundu. 2030 yılında dünya nüfusunun 30 milyara dayanmasıyla enerji harcamalarının artacağının önem arzettiği görüşünde hemfikir olan konuklar konuşmacıların sunumlarıyla temiz üretim çalışmaları hakkında detaylı bilgilerede ulaştılar.

İZKA Genel Sekreteri Ergüder Can konuşmasında İZKA’nın bu konuda bir ilki gerçekleştirdiğini, çalıştay sonuçlarının 2014-2023 Bölge Planına girdi sağlayacak operasyonel bir program kapsamında hayata geçirileceğini belirterek gelişmiş ve kalkınmış olmak istiyorsanız temiz üretim kullanmak gerekiyor, kalkınmışlığın bir göstergeside kullanılan enerji miktarı olduğunu vurguladı.

EBSO Başkan Vekili İbrahim Görücüoğlu’da konuşmasında temiz üretimin önemine değinerek yeşil üretim yapılmazsa ihracatta sorun yaşanacağını İZKA, EBSO ve TTGV işbirliği ile yapılan bu çalıştayın çok önemli ve yol gösterici olacağını düşündüğünü belirterek, “ülkeye ve doğaya ne kadar yararlı olabileceğimiz bu çalıştayla ortaya çıkacak” dedi.

İZKA PPKB Birim Başkanı Sibel Ersin İzmir’de Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi Kapsamında  yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 2010-2013 İzmirBölge Planında sürdürülebilir kalkınmayı sıklıkla vurguladıklarını  bölge planı kapsamında benimsenen vizyona ulaşmak için dört kriter belirlendiğini söyledi. İzmiri’in 2013 yılına kadar bölgesel sosyoekonomik kalkınmasına yön verecek olan İşletmelerde Rekabet Edilebilirlik, İstihdam ve Sosyal Bütünleşme, Sürdürülebilir Çevre ve Güçlendirilmiş Altyapı ve Üstyapı kriterleri gelişme ekseninin altında on dokuz stratejik öncelik ve atmış sekiz hedef bulunduğunu belirtti.

Kavramsal Çerçeve ve İzmir Çevresel Durum Değerlendirmesi konusunda kapsamlı bir sunum sergileyen ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Göksel N. Demirer’de konuşmasında kalkınmışlığın göstergesi olan enerjiyi çok kullanmanın değil verimli kullanmanın gerektiğini, 2030 yılında dünya nüfusunun 3o milyara çıkacak olmasıyla Türkiye’nin ciddi su sıkıntısı çekecek ülkelerden biri olacağını vurguladı.

Programın son konuşmasını Mevzuatın ve Finansal Teşvik Mekanizmalarının Değerlendirmesi başlığı altında TTGV Çevre Projeleri Grubu Koordinatörü Ferda Ulutaş yaptı. Ulutaş konuşmasında temiz üretimde geri kazanımın çok önemli olduğunu vurgularken projenin 2011 yılında İZKA, EBSO ve TTGV arasında yapılan anlaşma ile TTGV yürütücülüğünde ODTÜ danışmanlığında başlatıldığını belirtti.

Sunumların ardından bireysel ve grup çalışmalarının yapıldığı çalıştayın amacı İzmir’de etkinlik gösteren sanayi kuruluşları, diğer kurum ve kuruluşların eko-verimlilik konusunda ki faaliyetlerinin desteklenerek konu ile ilgili çalışmaların yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu yolla İzmir sanayisinin üretimde verimlilik ve yenilik uygulamaları ile çevreye daha duyarlı ve rekabet edilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.