İzmiri Planlıyorum

İZKA, SU ÜRÜNLERİNİ MASAYA YATIRDI

İZKA, Katip Çelebi Üniversitesi ile birlikte Kaya Prestige Otel’de düzenlediği “Su Ürünleri Stratejisi” çalıştayında su ürünlerini masaya yatırdı. İzmir’de su ürünleriyle uğraşan özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kamu kuruluşları temsilcilerinin katıldığı çalıştayın açılış konuşmasını İZKA Genel Sekreter Vekili Sibel Ersin yaptı. Ersin, "Kalkınma Ajansları’nın mali destekler vermesinden çok daha önemli bir fonksiyonu özgünlük, ortak akıl ve katılımcılık ilkelerini esas alarak, aşağıdan yukarıya planlama ilkesi ile bölgeye özel hazırlanmış ‘bölge plan’larını hayata geçirebilmeleridir dedi." İzmir Kalkınma Ajansı'nın 2014-2023 bölge planı hazırlıklarına devam ettiğini ifade eden Ersin "Su ürünleri sektörü strateji geliştirme  çalışmasında da  erişilen temel başarı bölgenin ihtiyaç ve önceliklerine uygun, yerellik ve yerindenlik ilkeleri ile uyumlu bir şekilde daha fazla kamu, özel ve sivil toplum kesimlerini karar alma süreçlerine dahil etmek, katılımcılığı sağlamaya yönelik mekanizmaları çalıştırabilmiş olmaktır." dedi. Katılımcılar bu çalıştaylar esnasında bölgeleri ile ilgili potansiyel ve fırsatları tespit edip, kendi önceliklerini belirlerken aslında o hedeflere kendi imkan ve potansiyelleri ile ulaşabileceklerini görmektedirler. Su ürünleri sektör çalıştayında da yeni işbirliği olanakları, ortaklık projeleri ve birlikte iş yapma kültürünün gelişmesine hizmet ettiğini görmek memnuniyet vericidir dedi.

Daha sonra oturumun ilk sunumunu Katip Çelebi Üniversitesi’nden Yardımcı Doçent Dr. Hakkı Dereli yaptı. Dereli, İzmir’in 584 kilometre sahil şeridi bulunduğunu, buna karşın bu sahillerden yeteri kadar yararlanamadığımızı vurgulayarak altyapı eksikliği üzerinde durdu ve su ürünleri üretiminin arttırılması yönünde gerekli tedbirleri gözden geçireceklerini ifade etti. Dereli, “İzmir’de 2177 lisanslı teknemiz var. 20210 kişi de geçimini su ürünleri üretiminden sağlamaktadır. 65 su ürünleri  işletmemizde Çipura, Levrek ve Alabalık üretimi yapılmaktadır. Bu üretimin büyük bir bölümü Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir.” dedi. Daha sonra söz alan Katip Çelebi Üniversitesi Profesörü Ahmet Adem Tekinay da, su ürünlerinde stratejik öncelikler üzerinde durdu. Prof. Dr. Ahmet Adem Tekinay, stratejik özellikleri sırasıyla şöyle açıkladı: “Üretim ve hizmet altyapısının geliştirilmesi, fiziksel altyapının gözden geçirilmesi, pazarlama gücünün arttırılması, finansman kaynaklarına erişimin güçlendirilmesi ve sektörde kurumsallaşma kapasitesinin arttırılması.”

“Çalıştayda stratejik öncelikler doğrultusunda yönelinmesi gereken hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için yapılması gereken eylemler ortaya koyulacak. Çalıştay sonucu ortaya çıkan stratejiler 2014-2023 İzmir Bölge planına ve sektörün gelişimine katkı sağlayacak.”