İzmiri Planlıyorum

İzmir Kültür Ekonomisi İçin Yol Haritası Belirlendi

2014-2023 İzmir Bölge Planı hazırlık çalışmaları kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege üniversitesinin işbirliğiyle yürütülen “İzmir Kültür Ekonomisi Envanteri ve Gelişme Stratejisi Projesi” kapsamında İzmir Kültür Ekonomisi Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda kentin kültürel zenginliklerinin arttırılması ve ekonomiye yansıtılması için yol haritası belirlendi.

İzmir Hilton Otelinde gerçekleştirilen bir günlük çalıştaya konunun uzmanı akademisyenler, özel sektör, kamu kurumu temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda konuk katıldı.

İZKA Genel Sektereri Doç. Dr. Ergüder Can açılış konuşmasında çalıştaylar yoluyla katılımcı bir anlayış ile sektör temsilcilerinin görüşlerini aldıklarını ve İzmir’in yeni bölge planı olacak 2014-2023 İzmir Bölge Planı hazırlık sürecinde sektör çalıştaylarının önem taşıdığını belirtti.  Can, katılımcı anlayışla hazırlanan plan ve stratejilerin yaşama geçirilmesi için de tüm kurum ve kuruluşların desteğini beklediklerini vurguladı.

Kültür Ekonomisi Önemli Bir Kalkınma Enstrümanıdır...

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zeynep Enlil de kısa süre önce İstanbul için gerçekleştirilen İstanbul Kültür Ekonomisi Envanteri Deneyimleri hakkında ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi.

Kültür ekonomisinin geliştirilmesinin kent kimliği, çevre, yaşam kalitesi, kent imajını güçlendirdiğini ve turizm konusunda çok önemli katkı sağladığı bilgisini de veren Zeynep Enlil, dünyadaki birçok kentin sanayinin yanı sıra artık kent kimliği ve kültür ekonomisiyle söz sahibi olmak için çaba gösterdiklerini ifade etti; kültür ekonomisinin önemli bir kalkınma enstrümanı haline geldiğinin altını çizdi.

İzmir'in Potansiyeli Büyük; Yapılacak Çok Şey Var

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şebnem Gökçen Dündar ve Ege Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü de çalışma kapsamında gerçekleştirilen İzmir'in Kültür altyapısı ve Ekonomisi mevcut durum analizi sonuçları hakkında bilgiler paylaştı.

Doç. Dr. Şebnem Gökçen Dündar,  İzmir'in kültürel anlamda önemli bir potansiyele sahip olduğunu fakat Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olan İzmir'in İstanbul ve Ankara'ya oranla geride kaldığını dile getirdi.

Çalıştayda konuşan Ege Üniversitesi Prof. Dr. Neşe Kumral, nesilden nesile aktarılan bilgilerin kültürü oluşturduğunu ve aktarılan her bilginin yeni nesillerin yaratıcılığını arttırdığını belirtti. Kumral, yerel ve bölgesel kalkınma anlamında kültürün çok önemli olduğunu söyleyerek, kültürel değerlerden ortaya çıkan mal ve ürünlerin ekonomik anlamda büyük getirileri olduğunu özellikle tasarım konusunun kültürel ekonomi alanında belirleyici olduğunu sözlerine ekledi.

Çalışmada katılımcılar beş stratejik öncelik çerçevesinde İzmir’de kültür ekonomisinin nasıl geliştirilebileceğini tartıştı.

  • Kültür Eğitimi altyapısının geliştirilmesi ve potansiyelin değerlendirilmesi
  • Tasarım alanındaki potansiyellerinin değerlendirilebilmesi için gereken strateji ve altyapıların geliştirilmesi
  • Görsel ve gösteri sanatlarında kentin yaratıcılık kapasitesini besleyen araçların geliştirilmesi
  • İzmir’de Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi
  • İzmir’de Kültür Mekânı Altyapısına ve Kültürün Finansmanına İlişkin Kurumsal Yapılanma ve Kapasitenin Geliştirilmesi

Ortaya çıkan görüşler sunumlar yapılarak paylaşıldı ve değerlendirme oturumuyla kapanış gerçekleştirildi.