İzmiri Planlıyorum

2013 İzmir Mevcut Durum Analizi

2013 İzmir Mevcut Durum Analizi, dünyada 50-100 yılda bir yaşanacak türden derin bir finansal kriz ve bunun reel sektöre yansımalarını izlemeye devam ettiğimiz bir dönemde hazırlandı. İzmir’in geleceğini bugünden oluşturacak tüm sektörel ve parametrelere bugünden doğru bir bakış açısı ile yaklaşmayı hedefleyen İzmir Mevcut Durum Analizi, İzmir'in geleceğini planlarken bilimsel yöntemlerle yapılmış analizler ve öngörüler, stratejik öncelikler ve hedeflerin oluşturulmasında rehber olma amacını taşıyor. Son derece kapsamlı olduğuna inandığımız 2013 İzmir Mevcut Durum Analizi’ni bilgilerinize sunuyoruz.

2013 İzmir Mevcut Durum Analizi

2009 İzmir Mevcut Durum Analizi (Bir Önceki Dönem)