İzmiri Planlıyorum

İZMİR TURİZM STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇALIŞTAYI

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliğiyle yürütülen İzmir Turizm Stratejisinin Oluşturulması Projesi kapsamında İzmir Turizm Stratejisi Çalıştayı yapıldı. Mövenpick Oteli’inde gerçekleşen çalıştaya İzmir’deki konu ile ilgili kamu, özel, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin yanı sıra ulusal kuruluşların temsilcileri de katılım sağladı. 60 kişinin yer aldığı İzmir Turizm Çalıştayı’nda İzmir’de turizm potansiyelinin nasıl geliştirilebileceği 5 stratejik öncelik başlığıyla masaya yatırıldığı açılış konuşmasında İZKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Sibel ERSİN, İzmir’de turizm sektörünün gelişmesini hem ulusal hem uluslar arası alanda amaçladıklarını belirterek, çalıştayda yapılan tespit ve somut eylem önerilerinin İzmir’in turizm kapasitesinin geliştirilmesi ve bu amaca yaklaşmak açısından önem taşıdığını belirtti.

Açılış konuşmasının ardından İzmir’de Turizm sektörünün mevcut durumuna değinen Prof. Dr. İge PIRNAR, İzmir’de turizm sektörünün avantajları, fırsatları ve tehditlerini katılımcılara aktararak sektörün güncel fotoğrafını yansıtmış oldu.

İZKA Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Sibel ERSİN, İzmir Turizm Stratejisinin oluşturulması kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Mevcut durumun tespitine yönelik analiz sonuçlarına göre, bölgede yapılması gerekenleri 5 Stratejik Öncelik altında şu şekilde sıraladı;

  1. Turizm altyapısının geliştirilmesi
  2. Kültür ve turizm olanaklarının tanıtımı
  3. Turizmin çeşitlendirilmesi ve yatırımların artırılması
  4. Kurumsal kapasite ve beşeri sermayenin geliştirilmesi
  5. Sürdürülebilir turizmin uygulanması ve yaygınlaştırılması

Dört oturumda gerçekleşen çalıştayda, katılımcılar İzmir’de söz konusu Stratejik Önceliklere yönelik hedefleri belirledikten sonra bu hedeflere ulaşabilmek için yapılması gereken eylemleri tartıştı. İzmir turizm stratejisi çalıştayının sonuçları önümüzdeki günlerde hazırlanacak olan çalıştay raporu ile ilgili kişilerle paylaşılacağı belirtildi.