İzmiri Planlıyorum

İZMİR YENİLİK STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇALIŞTAYI

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisinin Oluşturulması Projesi kapsamında İzmir Yenilik Stratejisi Çalıştayı yapıldı. Mövenpick Oteli’inde gerçekleşen çalıştaya İzmir’deki konu ile ilgili kamu, özel, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin yanısıra TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi ulusal kuruluşların temsilcileri de katılım sağladı. 50 kişinin yer aldığı İzmir Yenilik Çalıştayında İzmir’de Ar-ge ve yenilik potansiyelinin nasıl geliştirilebileceği masaya yatırıldı.

Çalıştay açılış konuşmasında İZKA Genel Sekreteri Dr. Ergüder Can, İzmir’de sanayinin teknoloji içeriği güçlü ve katma değeri yüksek ürünlere doğru yapısal bir değişime gitmesini amaçladıklarını belirterek, çalıştayda yapılan tespit ve somut eylem önerilerinin İzmir’in yenilik kapasitesinin geliştirilmesi ve bu amaca yaklaşmak açısından önem taşıdığını belirtti.   

İZKA Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanı Saygın Can Oğuz, İzmir Yenilik Stratejisinin oluşturulması kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Mevcut durumun tespitine yönelik analiz sonuçlarına göre, bölgede yapılması gerekenleri 6 Stratejik Öncelik altında şu şekilde sıraladı;

 

 

  1. İzmir’in Araştırma Altyapısının Güçlendirilmesi,
  2. Bilim, teknoloji ve yenilik alanında kurumsal yapılanma ve kapasitenin geliştirilmesi,
  3. Bilim, teknoloji ve yenilik alanında insan kaynaklarının geliştirilmesi,
  4. Araştırma Sonuçlarının Ticarileşmesinin Desteklenmesi,
  5. İzmir’in yenilik ekosisteminin iyileştirilmesi,
  6. İzmir’de Ar-Ge, yenilik ve girişimciliğinin finansmanının geliştirilmesi.

 

Dört oturumda gerçekleşen çalıştayda, katılımcılar İzmir’de söz konusu Stratejik Önceliklere yönelik atılacak adımları tartıştı. Kısa, orta ve uzun vadede farklı kuruluşlar tarafından yapılması gerekenlerin Hedefler ve Eylemler olarak belirlendiği çalıştayın sonuçları önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.