İzmiri Planlıyorum

Kümelenme Komitesi Toplantısı

İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) “İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında, İzmir’deki çeşitli kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan Kümelenme Komitesi’nin ikinci toplantısı 05.11.2009 Perşembe günü İzmir Ticaret Borsası Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Komite toplantısına, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, ESBAŞ, BASİFED, EBİLTEM, Dokuz Eylül ve Ege Üniversiteleri ile İZKA uzmanları katıldı.

Toplantının açılışını gerçekleştiren İZKA Planlama, Programlama, Koordinasyon Birimi Başkanı Sibel ERSİN, bir önceki toplantıdan sonra geçen zaman içinde, İZKA’nın İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirdiği istatistik çalışma ve anket çalışması hakkında komite üyelerini bilgilendirdi ve Komite üyelerine, projenin bir sonraki aşaması olan, saha çalışmasının kapsamını aktardı.

Açlılışın ardından, proje kapsamında danışman olarak görev alan M. Hakan ZOBU ve Zeynep TURA, gerçekleştirilen anket çalışması ve istatistik çalışma hakkında birer sunum yaptılar. Sunumuna anket çalışması kapsamında görüşülen kurumları ve yürütülen aktararak başlayan ZOBU, İzmir ilçelerindeki 76 kurumdan (Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Sanayici ve İşadamları Dernekleri, Yerel Platformlar, Esnaf ve Sanatkâr Odaları ve Sanayi Bölgeleri) katılım sağlandığını belitti.

Anket çalışmasının temel amacının ilçelerdeki isteklilik düzeyinin ve kurumların kendi ilçelerine ilişkin görüşlerinin ölçülmesi olduğunu dile getiren ZOBU, çalışmanın sonuçlarıyla ilgili öne çıkan noktaları da Komite üyelerine aktardı. Buna göre anket çalışması katılım boyutuyla incelendiğinde en katılımcı paydaşın belediyeler olduğu ve paydaş listesinde yer alan ticaret ve sanayi odalarının tamamının ankete cevap verdiği gözlenmiştir.

ZOBU, anket gönderilen 3 ilçede yer alan hiçbir kurum ve kuruluştan geçerli yanıt alınamadığı ve yanıt oranlarından yola çıkarak, ilçelerde bulunan paydaşların “kümelenme” konusuna olan ilgilerinin artırılması gerektiğini dile getirdi. ZOBU çalışmaya sağlanan katılımla ilgili olarak ayrıca, Bergama ve Ödemiş İlçelerindeki kurumlar arası koordinasyon ve konuya duyulan ilginin, diğer ilçelere oranla daha yüksek olduğu ve bu ilçelerin en iyi uygulama açısından incelenerek diğer ilçelere model teşkil edebileceğini ifade etti.

Ankete katılanların, rekabetçi üstünlük özelikleri, ilçelerindeki faaliyetlerin ürün ve üretim kalitesi ve anlamlı bir büyüklük göstermeleri açılarından yeterli olduğunu düşündükleri; ancak üründe farklılaşma, teslimat hızı ve maliyet konularında dezavantajlı olduklarını ifade ettikleri görülmektedir. ZOBU, ankete katılanların, insan kaynağına, parasal kaynağa ve makine ekipmana erişime olan ihtiyaca kıyasla, ilişkiler ve iletişim ağı ile bilgi ve deneyime erişime olan ihtiyacın göreceli olarak daha fazla olduğu kanaatinde olduklarını vurguladı.

Toplantının devamında Zeynep TURA tarafından gerçekleştirilen sunumda İstatistik çalışmanın kapsamı ve sonuçlarına ilişkin bilgi verildi. TURA, öncelikle çalışmanın amacının, İzmir ilinin Türkiye geneli ve ilçelerin İzmir geneline göre belli ölçütlerle kıyaslanması ve alt sektör bazındaki dağılımları ortaya çıkartarak Proje’nin bir sonraki aşaması olan saha çalışmasına gerekli yönlendirici bilgiyi sağlamak olduğunu belirtti ve çalışmanın kalkınma ajansıyla birlikte hazırlanan metodolojisini komite üyelerine aktardı. Bu çerçevede TURA, Kalkınma Ajansı uzmanlarıyla birlikte yapılan çalışmaya ilişkin aşağıdaki bilgileri aktardı.

TURA, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent Enstitüsü, Maliye Bakanlığı, Ege İhracatçılar Birliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İlçe Ticaret ve Sanayi Odaları, TOBB, Sanayi Bakanlığı ve TÜİK’ten, İzmir İl toplamı ve 32 ilçesinden, 62 sektörle ilgili alınan, istihdam ve firma verileri, patent ve marka başvuru bilgileri, AR-GE ve yatırım indirimlerine ilişkin veriler, yurtiçi ve yurtdışı satışlara ilişkin verileri, ihracat verileri ve giderler, satışlar, kar ve zarara ilişkin verilerden faydalanıldığını belirtti.

Sunumunda son olarak TURA, istatistik çalışmalar neticesinde niceliksel olarak küme yoğunluklarının belirlendiği ve istatistiksel analiz çalışmalarının üç ana başlık (büyüklük, başatlık, uzmanlaşma) altında temel kümelenme parametrelerine dayanarak gerçekleştirildiği ve bu çalışmaya destek olması açısından, istatistik çalışmanın içinde yine istihdamda pareto dağılımı, firma konsantrasyonu, ihracat payı, toplam satıştaki pay, AR-GE ve yatırım indirimlerinden yararlanma gibi göstergelerden de faydalanıldığını vurguladı.

Toplantının sonraki bölümünde, geçekleştirilen çalışmalar ve ileride gerçekleştirilecek saha çalışması komite üyelerinin görüş, katkı ve önerileri alınarak tartışmaya açıldı ve istatistiki çalışma neticesinde üç yıldız alarak öne çıkan 4 kodlu NACE sınıflamasına göre 14 sektörün komite üyeleri tarafından, detaylı saha araştırmasının hangi sektörlerde yapılacağına ilişkin tavsiye kararının oluşturulması amacıyla oylanması istendi.

Sonuçta saha araştırmasının, toplantıda en yüksek oy alan ilk 6 sektörde (Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı, Giyim Eşyası ve Kürk İmalatı, Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı, Genel Makine ve Teçhizat İmalatı, Motorlu Kara Taşıtları İmalatı, Destekleyici Ulaştırma Faaliyetleri/Acentecilik ) yoğunlaşacağı ifade edildi.

İzmir Kümelenme Stratejisi Geliştirilmesi projesi hakkında ayrıntılı bilgiye, www.izmirkumelenme.org ve www.clusterizmir.org internet adreslerinden ulaşabilirsiniz.