İzmiri Planlıyorum

Sektörel Analiz ve Stratejiler

Doğrudan Yabancı Sermayeli Girişimlerin Yatırım Ortamı    
İzmir Bölgesi Girdi-Çıktı Analizi    
Yenilenebilir Enerji Sektör Analizi    
İzmir Su Ürünleri Sektörü Stratejisi    
İzmir Turizm Mevcut Durum Raporu    
İzmir Kültür Ekonomisi Envnteri ve Kültür Ekonomisi Stratejisi Projesi EKLER