İzmiri Planlıyorum

Sektörel ve Tematik Çalıştaylar

Bu Platformlar, Kalkınma Kurulu üyelerinin yer aldığı ve ilgili konuya göre kurul üyesi olmayanların da temsil edildiği sektör ya da temalar bazında oluşturulacak yapılardır. Halen İZKA strateji geliştirme çalışmaları kapsamında faal olan platformlar bulunmaktadır. Bu platformlara paralel olarak, kalkınma çalıştayı, vatandaş toplantısı ve paydaş analizinden çıkan öncelik alanları esas alınarak diğer sektörel ve tematik platformların oluşturulması sağlanacaktır. Platformlar taslak hedef ve faaliyetleri değerlendirecek, güncelleyecek ve aktörleri tanımlayacaktır. Yapılacak ilk toplantı platformdan beklenen çıktıyı tanımlayacak ardından değerlendirmelere geçilecektir. Değerlendirmelerin tamamlanması durumunda ikinci toplantı tarihi ve son teslim tarihi belirlenecektir. Bu süre içinde ilave toplantıların yapılması grubun dinamiğine bırakılacaktır. Platformların sayısı en fazla 10 platform olacak şekilde planlanmaktadır.