İzmiri Planlıyorum

Tematik Analiz ve Stratejiler

İzmir Sivil Toplum Araştırması    
İzmir'de Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması'na Yönelik Stratejisi Çalışması Raporu    
İzmir Kümelenme Analizi    
İzmir Kümelenme Stratejisi    
İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı    
İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi    
İzmir İşgücü Piyasası Araştırması    
Yarımada Kalkınma Stratejisi    
iİzmir İli Bölge Planı Hazırlanmasına Yönelik Fonksiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgelerarası İlişkilerin Tespiti Çalışması    
İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkinma Stratejisi    
İzmir Girisimcilik Ekosisteminin Gelistirilmesi Stratejisi