İzmiri Planlıyorum

Ulusal Rapor ve Stratejiler

2023 Türkiye İhracat Stratejisi

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolü

Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi (2011-2016)

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 İl Durum Raporu (2012)

İstihdam ve Mesleki eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Stratejisi ve Eylem Planı.pdfKayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2013)

Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (2012-2016)

İl İl Dış Ticaret Potansiyeli (2011)

Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Strateji Belgesi

Tohumculuk Sektör Raporu (2011)

Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi 2010-2020

Türkiye Organik Tarım Stratejik Planı (2012-2016).pdfTürkiye Sağlık Sektörü Raporu (2010)

Türkiye Çevre Durum Raporu (2011)

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2011-2014)

Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri Değerlendirme Raporu (2012).pdfTürkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2011-2014)

Türkiye Tarım Sektörü Raporu (2010)

Türkiye 2023 Ulaşım ve İletişim Stratejisi

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı

Türkiye'de Çocukların Durumu Raporu (2011)

Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (2011-2016)

Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Vizyon 2023 Strateji Belgesi

Ulusal Enerji Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi (2011)

Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı (2012-2023)

Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi (2011)

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi

Yenilenebilir Enerji Sektör Analizi