İzmiri Planlıyorum

Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) işbirliği ile yürütülen ve Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi çalışmasında Mevcut Durum Analizi aşaması tamamlandı. 

2013 Mayıs ayında başlayan proje Urla, Çeşme, Karaburun, Seferihisar, Güzelbahçe ilçeleri ile belde ve köylerini kapsayan bölgenin çevresel değerlerini koruyarak ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik stratejik hedeflerin ve gelişme senaryolarının oluşturulmasını amaçlıyor.

2014 Ocak ayı içinde tamamlanması beklenen araştırmada her bir ilçenin kendine özgü öncelikleri doğrultusundaki kalkınma hedefleri yanısıra, ilçelerin birbiri ile ilişkili, birbirini destekleyen potansiyelleri bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirildi.

Koordinatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu'nun yürüttü proje İYTE, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden öğretim üyelerinin oluşturduğu ekip tarafından bölgeyle ilgili mevcut kaynakların taranması, coğrafi bilgilerin derlenmesi tamamlandı. Bölgenin Yönetişim, Yenilik ve Girişimcilik, Çevre ve Enerji, Turizm, Konut ve Tarım açısından incelenmesini içeren Yarımada Mevcut Durum Analiz Raporu oluşturuldu. 19 Eylül 2013 tarihinde düzenlenen Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı ile merkez kurumlardan ve ilçelerden gelen katılımcılara proje kapsamı ve yapılan analizler konusunda bilgiler verildi, katılımcıların görüş, öneri ve değerlendirmeleri alındı.

25 Ekim 2013-14 Kasım 2013 tarihleri arasında, Yarımada bölgesini oluşturan Seferihisar, Urla, Güzelbahçe, Çeşme ve Karaburun ilçelerinde Halk Çalıştayları düzenlendi. Halk çalıştaylarında ilçelerde kamu, özel ve sivil toplum kesimlerinden ilçenin sahip olduğu varlıkların alınması amaçlanmıştır. Katılımcılar ilçenin değerli doğal varlıkları, yerel kültürel varlıkları, diğer yerlerden ayıran önemli özellikleri, beşeri yapısı, ilçe ekonomisinin potansiyeli gibi konularda görüşleri alınmıştır. Bu konuların ilçe tematik haritaları üzerinde etiketlemesi çalışmaları yapılmıştır. Varlık temelli öneri ve stratejilerin geliştirilmesine yönelik oturumlar gerçekleştirilmiştir.

20 Kasım 2013 tarihinde ilçelerde öne çıkan varlıkların bir arada incelenmesi, değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi için Ufuk Tarama Çalıştayı düzenlenmiştir. 120 kişinin katıldığı bu toplantıda proje ve işbirliği önerileri alınmıştır.

Ufuk Tarama Çalıştayı Bilgi_Notu için tıklayınız.

Ufuk Tarama Çalıştayı Sunum için tıklayınız.

Proje kapsamındaki çalışmalara yerelden elde edilen bilgilerin farklı konulardaki uzman tarafından birarada değerlendirildiği bir Uzman Paneli ile devam edilmiştir. 22 Kasım 2013 tarihinde yapılan Uzman Paneli’nde önceki çalışmaların sonuçları farklı disiplinlerden gelen uzmanlar ile paylaşılarak analiz edilmiş ve Yarımada Kalkınma Çerçevesi ortaya konulmuştur.

 

Yarımada Kalkınma Stratejisi Mevcut Durum Analizi

Yarımada Kalkınma Stratejisi