İzmiri Planlıyorum

YARIMADA KALKINMA STRATEJİSİ'NE FÜTÜRİST BAKIŞ

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA),  İzmirli üniversiteler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yürütülen İzmir Yarımada Kalkınma Stratejisi, EBSO'da gerçekleşen panelde tartışıldı. 2013 yılı Mayıs ayında başlayan, Urla, Çeşme, Karaburun, Seferihisar, Güzelbahçe ilçeleri ile belde ve köylerinin, bölgenin çevresel değerlerinin korunarak ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik stratejik hedeflerin belirlenmesi çerçevesinde düzenlenen panele Fütürizm Düşünce Grubu Başkanı Alphan Manas ve Fütüristler Derneği Başkanı Murat Şahin'in yanı sıra, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenleri ve İZKA personeli katıldı.

İzmir'in kalkınmasında geleceğe yönelik projelerin tartışıldığı toplantıda tarım ve turizm başlıkları ağırlık kazandı. Fütüristler Derneği Başkanı Murat Şahin, İzmir'in kalkınmasında alternatif turizmin ve yenilikçi uygulamaların önemine dikkat çekti. Küresel trendler ve eğlence sektörünü temel alarak, düşük maliyetle yüksek kazançlar elde edilebileceğini ifade eden Şahin, mülkiyet kavramı yerine deneyim turizminin öne çıktığını,gurme turizminin yükselen bir değer olduğunu söyledi. Şahin ikincil konutlarda da home exchange gibi programların geliştirilerek küresel ağlara dahil olunmasının önemini ifade etti. Bölgenin bir cazibe merkezi olmasının "hikayeler yaratılması ve pazarlanmasına bağlı olduğunu öne süren Şahin stratejinin uygulanabilmesi için yatırımcılar ile buluşturulması  

Küresel trendlerin yanı sıra, İzmir'in sağlık turizmi için gereken doğal kaynaklara sahip olduğunu söyleyen Murat Şahin, “Sadece güneş enerjisi ve jeotermal enerjiyle hayata geçirilebilecek ve yaşlı turist grubuna hitap eden merkezler, kentin kalkınmasına ivme kazandıracaktır” diye konuştu.

Yarımada Kalkınma Stratejileri kapsamında, İzmir'in sanayi kimliğinin Manisa'dan ayrı düşünülemeyeceğini ifade eden Alphan Manas, metropol bölgeler yaratılması gerektiğini, gelecekte kentleşme sorunlarının birincil önemde olacağını, özellikle su kıtlığının şehirleri deniz kıyısına iteceğini, su sorununu çözmeye yönelik deniz suyunu arıtma teknolojilerinin önem ve önceliğini dile getirdi.

İzmir'in akıllı tarım ve yüksek katma değer üreten yenilikçi turizm uygulamaları ile gelişeceğini ifade eden Manas ,Alaçatı havalimanının aktif hale gelmesi gerektiğini, deniz uçağı ile taşımacılığın önemini vurguladı. Yarımada Kalkınma Stratejisi'nde öne çıkan önceliklerden Alaçatı Sanat Yerleşkesi, Eurovelo Akdeniz Bisiklet Ağı'na katılım, motor turizmi ve enerji depolanması konusunun önemini dile getirdi.

Ege otları ön plana çıkarılmalı, ve pazarlanması gereğine dikkat çeken Alphan Manas, “Yarımada bölgesinde yatay araziler turizm için kullanılıyor. Yatay alanda turizm sektörüne yönelik yatırımlar yapılabilir. Yatay alanda tarım yapmaya en güzel alternatif eğimli arazilerde, dikey tarım yapılmasıdır. Böylelikle yarım adanın tarım havzası da genişletilmiş olur” dedi.

Manas,şöyle devam etti: “İzmir, coğrafi ve iklimsel özellikleri itibariyle akıllı tarıma son derece elverişli bir kent. Metropolitan bölge yaratılmalı ve sadece İzmir değil, Ege Bölgesi ölçeğinde değerlendirmeler yapılmalı.Akıllı seracılık planlı olarak yapılmalı..