İzmiri Planlıyorum

Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi Çalışması kapsamında gerçekleştirilen ilk Halk Çalıştayı 25 Ekim 2013 Tarihinde Seferihisar’da yapıldı.

Urla, Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Güzelbahçe ilçelerini kapsayan Yarımada Stratejisi, bölgenin çevresel değerlerini koruyarak, yerel ekonomik ve sosyal kalkınmasının planlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla Mayıs 2013’te başlatıldı.

Çalışma kapsamında, varlıkların tespiti ve yarımadanın gelecek 10 yılına ilişkin yön belirleme ve konumlandırma aşamasında gerçekleştirilecek olan ilk ilçe halk çalıştayı 25 Ekim 2013 tarihinde Seferihisar’da gerçekleştirildi.

Yenilik ve Girişimcilik, Çevre ve Enerji, Turizm, Kentleşme ve Altyapı ve Tarım olmak üzere 5 ana temada, davet edilen kamu, STK ve özel sektör temsilcileri ile gerçekleşti

rilen çalıştaya 35 kurum /kuruluş temsilcisi katılım sağladı.İZKA’dan Saygın Can Oğuz ve İYTE’den Yard. Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu’nun proje ile ilgili bilgi içeren açılış konuşmalarından sonra Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Boyacı tarafından çalıştayın yöntemine ilişkin bilgi verildi.

Ardından 6-8 kişiden oluşan masalarda yürütülen çalışmada, katılımcılar kendilerine altlık olarak verilen tematik varlık haritalarını girdi olarak kullanarak varlık-temelli kalkınma fikirlerini dile getirdi. Bu teknik çalışma, Yenilik ve Girişimcilik konusunda Yard. Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu, Çevre ve Enerji konusunda Prof. Dr. Alper Baba, Turizm konusunda Dr. Nurdan Erdoğan, Kentleşme ve altyapı konusunda Dr. Zeynep Durmuş Arslan, Tarım konusunda Prof. Dr. Yusuf Kurucu moderatörlüğünde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Katılımcılar, birinci bölümde ilçenin değerli doğal varlıkları, ilçeyi diğer yerlerden ayıran önemli özellikleri, ilçenin yerel kültürel varlıkları, beşeri yapısı, ilçe ekonomisinin potansiyeli gibi konularda görüş verdi. Katılımcıların ikinci oturumda bu konuları ilçe tematik haritaları üzerinde etiketlemesi ardından, Çalıştay varlık temelli öneri ve stratejilerin geliştirilmesine yönelik oturumla sonlandırıldı.

Proje kapsamındaki diğer ilçe halk çalıştaylarına ilişkin hazırlıklar sürdürülmektedir.

Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi Çalışması’nın Amacı nedir?

Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi İZKA koordinasyonunda, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen bir çalışmadır. Çalışma Urla, Çeşme, Karaburun, Seferihisar, Güzelbahçe ilçeleri ile belde ve köylerini kapsayan bölgeyi içermektedir. Çalışma kapsamında bu bölgenin çevresel değerlerini koruyarak yerel ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik tematik stratejik hedeflerin belirlenmesi, bu yapıyı test etmeye yönelik mekansal gelişim senaryolarının oluşturulması, stratejik yol haritası ve eylem planlarının oluşturulması, ilgili yönetişim stratejileri ile izleme değerlendirme sistemine ilişkin model önerilerinin ortaya konması hedeflenmektedir.

Araştırma kapsamında oluşturulacak gelişme senaryolarının her bir ilçenin kendine özgü öncelikleri doğrultusundaki kalkınma hedefleri yanısıra, ilçelerin birbiri ile ilişkili, birbirini destekleyen, bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilmesini ve kalkınma hamlesi yaratacak somut proje fikirlerini ortaya koyması amaçlanmaktadır. Araştırma başlıca aşağıdaki üç ana bölümden oluşmaktadır.

  • Mevcut Durum Analizi ve Varlıkların Tespiti
  • Yön Belirleme ve Konumlandırma
  • Mobilizasyon ve Değerlendirme